Ha faltat el pare Burns

Vicent Baydal
Divendres passat, 22 de novembre de 2008, va faltar Robert Ignatius Burns, el sacerdot jesuïta nascut el 1921 que va consagrar la seua vida a Déu i a Jaume I. Precisament l'any en què celebrem el vuitè centenari del naixement d'aquest darrer rei, se'n va l'historiador nord-americà que ha fet possible un avanç exponencial en el coneixement del seu regnat al regne de València a través de la monumental obra, Diplomatarium of the crusader kingdom of Valencia: The registered charters of its conqueror, Jaume I, 1257-1276 (1985-?).

Durant l'any 2007 va eixir-ne publicat el quart volum, que abastava fins a 1273, i, segons informa Vilaweb, el pare Burns ha finit els seus dies una vegada enllestit el cinquè i darrer volum, que, segons altres fonts, va finalitzar amb penes i treballs al seu retir forçós del Sacred Heart Jesuit Center de Los Gatos (Califòrnia). Així, quan es publique de forma pòstuma, una vasta col·lecció documental, de vora 2.000 documents de la cancelleria de Jaume I relatius al regne de València, haurà estat posada a l'abast dels investigadors, tot conjuminant els índex confeccionats per Martínez Ferrando en la dècada de 1930 amb la minuciosa recerca posterior del mateix Burns.

A banda d'aquesta impagable tasca, l'historiador traspassat ens llega un arsenal de coneixements sobre el procés de conquesta i dominació de les terres andalusines del sudest de l'Ebre per part dels catalanoaragonesos, ja siga sobre la pròpia guerra, la diplomàcia, l'Església, la fiscalitat, la llengua o d'altres aspectes socials, econòmics i culturals, a través d'obres com ara The crusader kingdom of Valencia (1967), Islam under crusaders (1973), Medieval colonialism: postcrusade exploitation of Islamic Valencia (1975), Jaume I i els valencians del segle XIII (1981) o Muslims, Christians and Jews in the crusader kingdom of Valencia (1984).

Descanse en pau.