Clapir: Joves Historiadors Valencians

Autor convidat
Júlia Jordà / Agustí Campos
Universitat de València, membres de Clapir
 
Un nou grup d'historiadors i una nova revista: Clapir
 
El passat 4 de febrer es va materialitzar un projecte que un grup d’estudiants del Grau en Història de la Universitat de València havia estat ordint d’uns mesos ençà. Tot aquest procés ha conduït al naixement de Clapir, revista de joves historiadors valencians. En aquestes línies que segueixen farem cinc cèntims del per què del nostre naixement i dels nostres objectius. Clapir sorgeix de la voluntat de dinamització de la Història del País Valencià, menystinguda en els nous plans d’estudi, i la qual nosaltres pretenem donar a conèixer. Per a assolir aquests objectius ens hem ajudat de la xarxa, a través de la qual fer la història més accessible per a un públic més general.

Una altra de les característiques del projecte és que ha sigut dut a terme des de la base, ço és, l’alumnat que encara cursa els estudis d’Història. Es tracta d’un grup heterogeni, que compta amb aportacions que abracen totes les temàtiques i cronologies, des de l’Arqueologia i el nostre Patrimoni fins la Història Contemporània. Els integrants de Clapir, dins de les nostres possibilitats d’acció, pretenem crear un punt d'unió que aconseguesca agrupar les línies d’investigació més noves i els descobriments més recents, tot recopilant les fites més destacables de la historiografia valenciana. La voluntat de recuperar la història del País Valencià, però, s’insereix en un context global, en què la història valenciana és digna d’estar a la mateixa alçada que la de la resta de cultures occidentals.

El mot “clapir” designa, segons l’Institut d’Estudis Catalans un crit sec, agut i penetrant. La metàfora és clara, atès que representa un intent decidit i potent de reivindicació de la nostra història, a través d’un dels elements clau de la nostra cultura: l’ús i promoció del valencià.

Els membres de Clapir

La revista manté publicacions periòdiques en la plana web www.clapir.org al voltant d’estudis, congressos i activitats, tot comptant amb una secció d’entrevistes. L’objectiu a mitjà termini és publicar edició en paper, amb una temàtica transversal. Es tracta de realitzar una història pensant en un ampli espectre de la comunitat però mantenint el nivell acadèmic, a més de posar en valor i potenciar el Patrimoni valencià. En síntesi, la revista Clapir tractarà de convergir la Història amb la societat circumdant, fent aquesta més propera. Seguint el camí que ja havien iniciat Harca i Espiera en l’àmbit de la Història Medieval i l’Arqueologia, respectivament, així com més recentment Economia 21. Així mateix, cal assenyalar que es tracta d’una revista oberta a la col·laboració de tothom, a través de contacte@clapir.org.

Mostra de la revista Clapir

Per últim, hem d’agrair a Harca la seua ajuda i suport en l’aventura empresa, i la confiança dipositada en Clapir.

Nota del Grup Harca: Aquest post és una col·laboració dels membres de Clapir, a qui públicament agraïm el seu esforç.