La llarga durada enriqueix la història: Entrevista a Bruce Campbell

Frederic Aparisi Romero
El temps és esmunyedís, potser massa. Ara ja fa quasi tres anys vam tindre oportunitat d’entrevistar a Bruce M. S. Campbell en el marc de la Rural History 2010 on, per cert, ell mateix donava la conferència central de la trobada. El títol de la seua intervenció, «Agriculture and national incomes in Europe, c.1300-1850», resumeix en bona mesura les vies d’indagació per les quals el professor Campbell transita. Justament és això mateix el que hem tractat de reflectir en aquesta entrevista: una diversitat de temes que tenen en la societat rural el seu fil conductor.

En un temps on impera la fragmentació del coneixement, Campbell fa apologia de la llarga durada. Aquest és el millor observatori possible per a l’historiador de l’economia, per a estudiar els canvis. La llarga durada enriqueix la història, mentre les fronteres acadèmiques l’empobreixen. Així mateix, Campbell també ha estat una figura clau dels estudis sobre el mercat de la terra a Anglaterra. Els seus treballs (sovint en col·laboració amb altres col·legues, com ara Mark Overton o Richard Smith, amb qui va coincidir en la seua etapa doctoral a Cambridge) han matisat, o directament han desdit, els postulats de Giovanni Levi a propòsit del funcionament d’aquest mercat. De fet, sobre aquest tema del mercat de la terra en particular també s’ha de destacar l’aplicació de les noves tecnologies a la recerca documental, per a l’estudi de parcel·laris, en particular els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG, o més generalment GIS per les seues sigles en anglés). Estem acostumats, poc o molt, a sentir parlar del seu ús als arqueòlegs, però entre els que treballem amb documents escrits resulta, malauradament, encara exòtic.

Singular, si fa no fa a casa nostra, és l’altra de les línies de recerca de Bruce M. S. Campbell, que fa de l’estudi de la natura el seu element central. Ací, també ací, i encara ací, teniu alguns materials al respecte. Encara més, incidint en el tema del clima i la natura aprofitem l'avinentesa per a fer-vos partícips també de les Ellen McArthur Lectures que el mateix Bruce M. S. Campbell va donar fa unes setmanes a Cambridge. Ací en teniu sobre l’estatus socio-ecològic, sobre l’alta edat mitjana, sobre la inestabilitat climàtica alt-medieval i, finalment, sobre la Pesta Negra i el seu impacte socio-ecològic.

Val a dir que Campbell és un dels pocs historiadors que ens obrin una petita finestra des de la qual observar la seua trajectòria científica, més enllà d'un simple llistat de publicacions. Això per als qui seguim fidels a aquell consell d'E. H. Carr en Què és la història?, a propòsit dels professors, és d'inestimable valor.

Per concloure, en efecte, tres anys, o quasi, en són massa per a presentar una entrevista. Així que us preguem, amb la reverència que us cal, que accepteu les nostres sinceres disculpes, especialment l’entrevistat. I sense més, deixeu el que estàveu fent i fruïu-la: