Tercera sessió del Seminari de Joves Medievalistes

Vicent Royo
El passat divendres 24 d’abril de 2009 tingué lloc al Departament d’Història Medieval de la Universitat de València la tercera sessió del Seminari de Joves Medievalistes, que comptà amb la participació dels becaris de la Universitat d’Alacant, Héctor Garcia i Santiago Ponsoda. El primer, amb la comunicació titulada El patrimoni real valenciano a inicios del siglo XV: el memorial de 1426, analitzà l’esmentat document de 1426 en el qual es recullen les rendes de la batlia general del regne de València, aspecte que forma part del seu treball d’investigació, dedicat a analitzar el funcionament d’aquesta institució valenciana al llarg del segle XV. Héctor Garcia centrà la seua explicació en l’estructura de les rendes de la batlia i l’aportació que en feien cadascuna de les peces del patrimoni reial que la composaven, mentre que els investigadors assistents li suggeriren, entre altres coses, la possible atenció al desenvolupament d’una incipient burocràcia reial al voltant de la institució i al caliu del sorgiment de l’Estat, així com també la possibilitat d’estudiar la nòmina d’arrendadors de les diverses rendes i el seu paper dins dels diversos àmbits econòmics locals i comarcals.

Per la seua banda, Santiago Ponsoda presentà la comunicació amb el títol La política defensiva a la Governació d’Oriola (1429-1430), en la qual oferí una panoràmica de la defensa del sud valencià al segle XV. Després d’estudiar l’antroponímia de les comarques meridionals a través del Llibre del Repartiment per a la confecció del seu treball d’investigació, el jove investigador alacantí analitzà al dit Seminari l’organització militar a la Governació d’Oriola durant la guerra amb Castella de 1429-1430 i la dinàmica pròpia d’una terra de frontera, com són les comarques del sud valencià, arran de les permanents incursions castellanes i granadines. Així mateix, el professor Narbona li suggerí que, més enllà de la necessària visió local i comarcal del conflicte, totes les accions que envolten la política del Magnànim s’han d’analitzar des d’un punt de vista macroscòpic i s’han d’incorporar totes les variables de la situació peninsular i mediterrània, ja que es tracta del primer monarca plenament modern.

El Seminari de Joves Medievalistes organitzat des del Departament d’Història Medieval de la Universitat de València finalitza les seues sessions aquest curs acadèmic el proper 22 de maig amb la visita de dos investigadors del CSIC-Institució Milà i Fontanals, concretament Mario Orsi i Ivan Armenteros, els quals ens il·lustraran sobre les seues experiències investigadores al voltant de l’armada reial de la campanya de 1353-1354 i el mercat d’esclaus a la Barcelona del segle XV, respectivament.