Entrevista a Giuliano Pinto

Ivan Martínez Araque
Reprenent les nostres entrevistes a medievalistes, en aquesta ocasió el sr. Giuliano Pinto, professor de la Università degli Studi di Firenze, va atendre amablement les preguntes que li vàrem formular en la seua darrera visita a València. Coneixedor de les riques fonts de la Toscana medieval i autor de diversos estudis sobre Florència, G. Pinto ha compilat alguns dels treballs que, en forma d'article, havia publicat anteriorment en el llibre Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale, Roma (2008). Ací us oferim algunes de les reflexions que va compartir al voltant d'algunes d'aquestes qüestions: sobre la pobresa, l'alimentació o les institucions de caritat.