Zurita i el Romànic en internet

Grup Harca
Un post molt breu per a donar-vos notícia de dues pàgines web, que potser no coneix tothom.

En primer lloc, una pàgina dedicada a la figura de Jerónimo Zurita, que van posar en marxa les institucions d’Aragó fa any i mig, arran del 500 aniversari del naixement del cronista aragonés en 1512. Zurita no va viure en època medieval i, en realitat, és un cronista d’època moderna. Però podríem considerar-lo, merescudament, com el primer historiador medievalista de la Corona d’Aragó. El gran treball d’arxiu que va fer per a documentar les seues cròniques no era gens habitual en un simple cronista del moment, i encara gràcies a ell sabem actualment diverses coses que va poder veure directament en documents que hui en dia estan perduts. Certament, Jerónimo Zurita mereixeria, almenys, un monument en cada territori de l’antiga Corona d’Aragó, i qualsevol eina que ajude a difondre la seua figura i la seua obra es queda curta.

La pàgina web conté una completa biografia del personatge, i d’altres cronistes moderns del regne d’Aragó. Però també, i açò és el més important, es pot accedir on-line a la seua obra Anales de Aragón en pdf, i existeix un cercador de documentació que inclou també l’anomenada “alacena de Zurita”, que és un recull de documentació que va recollir i conservar ell mateix al segle XVI.


Jerónimo Zurita, oli de Nicolás Ruiz de Valdivia

La segona pàgina web de la que us volem parlar s’ha presentat molt recentment, i està dedicada al Romànic. Es tracta, en realitat, d’una exposició virtual sobre aquest estil artístic i arquitectònic, planificada per la Fundación Santa María la Real, de Palencia, que per la seua senzillesa no tindria major importància si no fóra perquè està instal·lada en la nova plataforma de Google Cultural Institute. Així, com podreu veure, la plataforma de Google ofereix la possibilitat d’incorporar textos, imatges, vídeos i altres elements pertanyents als seus serveis habituals, com ara Google maps. Tot amb una navegació extremadament senzilla i ràpida, en una presentació lineal. Per descomptat, aquesta segona pàgina té una finalitat totalment difusora de la Història, presentada d’una manera dinàmica i com un primer contacte amb la matèria.


Captura de pantalla d'una part de la pàgina web sobre l'origen de Romànic

En definitiva, fruïu-les amb gust per la Història, i si us agraden doneu-ne difusió.