Les miniatures de William de Brailes (c. 1250)

Vicent Baydal
Entre els molts enllaços que Medieval Art ens regala cada dia, em va cridar l'atenció, fa poc, un que incloïa la digitalització d'uns fulls amb miniatures conservats al Walter Arts Museum de Filadèlfia. En concret, es tracta d'una sèrie de pàgines soltes d'un psaltiri il·lustrat per William de Brailes, un dels pocs miniaturistes del segle XIII del qual tenim informació rellevant i que, segons sabem, va treballar a Anglaterra entre 1230 i 1260. Il·luminador i tal vegada escrivà, va viure a Oxford i possiblement va dirigir un taller en el qual treballaven diversos aprenents, bo i confeccionant bíblies, llibres d'hores, psaltiris, breviaris, etc. Les seues il·lustracions, com podreu comprovar si engrandiu i mireu amb detall les cinc que incloc baix, són d'una plasticitat enorme i, fins i tot, ens ha deixat un interessant autoretrat en el qual apareix tonsurat junt a la inscripció W. de Brail qui me depeint. Així, doncs, servisca aquest post per tal de donar a conèixer la seua obra i, alhora, recomanar l'adhesió a la magnífica pàgina mantinguda pels companys de Medieval Art.


Autoretrat de William de Brailes

Els dos primers dies de la creació

El diluvi universal

Els animals entrant a l'arca de Noè

L'octava plaga d'Egipte: Les llagostes

La novena plaga d'Egipte: La foscor