Ens fem majors

Grup Harca
Tota fembra pus que haje de XXX ans ensús pusque affillar qui·s volrrà, si altres fills no ha o haurà aprés l'affillament. Així declaraven els Furs de València atorgats en època de Jaume I, en el segle XIII, que als 30 anys se'ns comença a passar l'arròs. Si a eixa edat una dona no havia tingut fills, podia afillar a qui volgués amb total llibertat. De fet, era l'edat més alta que regulava el corpus foral valencià. A partir de llavors no hi havia cap límit ni indicació d'edat sobre cap acte civil, criminal, públic o privat. Abans, en canvi, n'hi havia molts. En primer lloc, els 7 anys marcaven el pas a la responsabilitat penal. Fins aquella edat les persones eren considerades infants sense suficient ús de raó com per a ser castigats per les seues accions. A partir de llavors i fins al 15 anys, en canvi, passaven a ser pubills, el període durant el qual es rebia l'educació escolar -qui la rebia- i s'iniciava l'activitat laboral -generalment en qualitat d'aprenents o mosses. Després, entre els 15 i els 20 anys encara s'estava dins de la minoria d'edat, però ja es reconeixia certa autonomia personal: es deixava de tenir tutor en cas dels orfes i es podia disposar dels béns en testament. A partir dels 20, finalment, s'entrava en la majoria d'edat, amb plena llibertat per a administrar els béns propis i actuar judicialment, tot i que encara hi havia una darrera barrera: fins als 25 anys no es podia accedir a determinats càrrecs públics, com ara els de notari, jurat o justícia. 

I a quin sant ve tota aquesta remembrança de les diverses edats codificades en els Furs de València? Més que a quin sant, a quin aniversari... Hui el més jove de nosaltres fa 30 anys, de manera que tots quatre ja hem entrat en la trentena. Des de les tres dècades fins a l'edat de Crist, així estem tots. I hem decidit que això tindrà implicacions en la nostra marxa com a col·lectiu. Quan vam iniciar el blog del Grup Harca - Joves Medievalistes Valencians ara fa 5 anys i vora 3 mesos, que es diu prompte, només vam posar tres requisits per a formar-ne part: ser llicenciat en història i medievalista, tindre menys de 35 anys i escriure al blog almenys una vegada al mes. Doncs ara hem pensat que potser 35 en són massa per a continuar considerant-nos "joves medievalistes", sobretot en aquest moment en què, com vam anunciar ací mateix, una nova fornada d'historiadors de l'escola valenciana ha constituït el Grup Clapir - Joves Historiadors Valencians. Ens separa quasi una dècada. Ells voregen la vintena, abasten totes les èpoques i han començat amb força en la seua tasca de divulgació de la història valenciana. Ens sembla, per tant, una bona ocasió per a passar-los el relleu, ni que siga de manera simbòl·lica, animant-los a continuar i desitjant-los moltíssima sort en la seua trajectòria com a grup. Nosaltres hem decidit deixar de considerar-nos "joves" i a partir d'ara passarem simplement a anomenar-nos Harca - Medievalistes Valencians

D'una altra banda, quan fa tres anys vam començar a publicar posts els dilluns i els dijous de forma sistemàtica, només un de nosaltres estava arribant a la fase final de redacció de la seua tesi doctoral, moment en què va ser suplit recurrentment pels altres. Ara, tanmateix, en som tres els que ens acostem al moment clau de les nostres tesis, de manera que ens hi estem dedicant en cos i ànima, malgrat les deplorables expectatives laborals que ens ofereix aquest maltractat país. També el projecte postdoctoral del quart membre absorbeix un temps infinit. Les hores de treball se'ns multipliquen, alhora que els dies se'ns fan inexplicablement curts. El busquem però no el trobem enlloc, al maleït temps. S'amaga realment bé, el condemnat. Així les coses, també hem decidit disminuir el ritme d'intervencions en el blog i passar a publicar un únic post per setmana, és a dir, uns quatre al mes, a banda de les possibles col·laboracions d'autors convidats, per als quals tornem a fer una crida des d'ací, si voleu enviar-nos algun text de divulgació relacionat amb la història medieval. A partir d'ara publicarem tots els dimarts, començant pel de la setmana que ve. Esperem que no per això ens deixeu d'acompanyar en aquesta apassionant aventura que és el coneixement de la història medieval, particularment la del País Valencià. Comptem amb vosaltres per a continuar fent arca!!