Tota la societat castellanoleonesa lamenta la perdua del professor Valdeon

Frederic Aparisi Romero
La qualitat professional i personal de Julio Valdeon, per si no era prou evident al llarg de la seua vida, ha quedat de manifest en el reconeixement i l'admiracio que ha mostrat el conjunt de la societat de Castella-Lleo. Res mes. No vull fer comparacions amb la nostra societat perque les comparacions... be perque el resultat tambe em fa una mica de por.

En la foto, diferents ambits de la societat castellana s'apropen per donar les seues condolencies a la familia, en aquest cas, l'escriptor i reporter Julio Valdeon Blanco.