Repleguem la palla i tirem el forment

Frederic Aparisi Romero


Aquest és un post que tenia pendent i que la mancança d'ordinador m'ha impedit escriure. Així que per a la crònica del IV curso de especialización caldrà que espereu uns dies. El propòsit d'aquest post és denunciar l'estat de conservació del castell de Bairén o de Sant Joan. En efecte, mentre el govern municipal de Gandia concentra els seus esforços en obrir en canal la ciutat de Gandia (nous paviments, nous parkings, nous carrers peatonals. . .) i destruir alqueries del segle XVII, si més no, el castell de St. Joan continua en estat d'abandonament. De nou, el govern local es contradiu a sí mateixa, dient que es preocupen pel patrimoni de la ciutat i no fan més que destruir. Esperem que les obres que estan duent-se al centre històric estiguen finalitzades per al V centenari de FB (del qual alguns ja estem fins el monyo, i encara no ha començat), obres que almenys des de fora semblen molt adients (ací no critiquem per criticar, això es feina de l'oposició, però aquest no fan ni això). El problema es volen crear una marca turística pensant amb nous productes, quan els productes els tens en casa, sols cal millorar-los. Un d'aquests productes que disposa Gandia és el seu castell.
En el seu moment a través de diverses campanyes el castell fou consolidat i adequat per a la seua explotació turística, però tot això s'ha perdut. No sé si pensar que aquesta és una altra tècnica de destrucció seguida pel regidor de territori Ferran Mut, qui no té prou amb agafar una escavadora i destruir alqueries del segle XVII, si no que mitjançant la desidia i l'abandonament destrueix el castell de Bairén.
Començant perquè la senyalització per arribar-hi és dolenta o no existeix, podem continuar aquesta crítica (constructiva, senyor alcalde) dient que el camí d'arribada travesa una riera!!. Bé un cop hem arribat als peus del castell, l'unic que trobarem pel recorregut són les restes de l'adequació que fa uns anys es va dur a terme. Tot està trencat, oxidat, fora de lloc. El brosegal s'esten per tot arreu, fent mal bé les estructures del castell, algunes de les quals són del segle XI.

Supose que les autoritats municipals no se n'han adonat que el primer que veuran els nostres visitants és aquest castell. Ni el palau ni els carrers de Gandia, el Bairén. I la veritat és no sembla que siga massa car de mantenir. No vull pensar que hi ha algun pla de destrucció, perquè les obres de la carretera ja arriben als peus del turó on és el castell, però estant Mut per mig, no em sorprendria.
L'ajuntament no féu res amb motiu del Centenari de Jaume I, qui per cert, estigué en el mateix castell, faran alguna cosa amb motiu del Centenari de FB, o simplement esperen que caiga pedra a pedra?
I de nou, cal denunciar l'actitud de les autoritats culturals de la comarca, clar, tan ocupades preparant el Centenari FB, no tenen temps per preocupar-se per altres coses. Em pregunte que farà aquesta gent el 2011, si ara la seua única feina és el Centenari FB, després què? a l'atur?, no crec, ja trobaran alguna.