Reflexions de l'ofici d'historiador

Ivan Martínez Araque
Per alguns dels membres d'Harca la preparació de classes, de fer una cosa semblant al professional de la Història (de moment, ateses les limitacions i la precarització laboral actual, proposem una idea-força centrada en una història comparada amb la figura dels aprenents dels oficis medievals), està absorvint-nos massa hores de les degudes. Tot i això, com a experiència resulta sovint gratificant i agraïda, que vaja per davant.
A propòsit d'aquest periple quatrimestral en les tendències historiogràfiques del quart curs d'Història, he ensopegat en una proposta de reflexió que, malgrat cert aroma a món perdut per sempre més i estar escrita en un format d'escriptura lleu com aquest, pot servir com un esborrany i que caldria que desenvolupara Harca (i tots els nostres lectors). D'aquella dita nova història francesa, de l'escola dels Annales ja ensorrada, C. Barros assenyala diversos punts a destacar i que encara tenen plena validesa per què siguen desenvolupats en un futur:

"- Su ejemplo como escuela historiográfica con 60 años de organización colectiva, creación de instituciones, intervención pública e innovación permanente. Frente a la tendencia academicista al individualismo pesimista engendrada en los años 80, hay que recordar que los grandes historiadores del pasado lo fueron también por representar escuelas o tendencias historiográficas, más incluso, diríamos, que por su genio individual. En la historiografía, como en la historia, el futuro lo construyen los que se agrupan para pensar la historia que se investiga o se enseña, para debatir, para llegar a consensos e intervenir. Además, si esto no lo hacemos los propios historiadores, lo harán otros por nosotros (...).

- Su apuesta por una historia total, concepto de origen marxista pero difundido por Annales. A la fragmentación de los temas, métodos y escuelas, de los años 80 ha sucedido una globalización de la economía y la información, la política y la cultura, a la cual la historiografía no puede ser ajena: afecta a los historiadores porque afecta a la historia. Ha nacido una nueva dimensión de la historia global (...) y son precisas nuevas tentativas de enfoques globales de la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia.

- Su poco academicista definición del oficio de historiador como un profesional que tiene que servir, como investigador y docente, a los hombres de su tiempo. Bloch y Febvre decían que hay que comprender el pasado por el presente y el presente por el pasado (...). Los historiadores de los terceros Annales, Jacques Le Goff, Georges Duby o Emmanuel Le Roy Ladurie, lograron algo muy difícil: que algunos de sus trabajos de investigación (de períodos no contemporáneos) llegasen a un público muy amplio. Compromiso social y alta divulgación, conexión academia-sociedad, pasado/presente/futuro (...)."

Podeu llegir tot l'article dins el web d'Historia a Debate

3 comentaris:

Vicent Baydal ha dit...

També cal tindre en compte que de vegades hi ha obres molt interessants que passen desapercebudes a la gran historiografia per la manca d'adscripció a una escola, mentre que d'altres menys importants adquireixen rellevància per pertànyer a tal o qual tendència. És això fruit del treball en equip o d'una espècie de màrqueting historiogràfic?

En qualsevol cas, posar en comú, discutir en grup, cara a cara, més enllà de fer les lectures i reflexions individuals pertinents, sembla bàsic, fonamental...

Frederic Aparisi Romero ha dit...

Molt pertinent el post d'Ivan. També el cometnari de Vicent.
En efecte,Baydal, crec que existeix un marketing historiogràfic i també les vedettes historiogràfiques, només cal observar com es meneja la gent en un congrés. la primer part del llibre "El feudalismo. un horizonte teórico" em sembla més pròpia de la premsa rosa que d'un historiador, i això que estic d'acord amb tota la seua crítica al sistema universitari. El nostre llenguatge, però, no pot ser aquest.
Criticar no vol dir faltar!

ivan_marq ha dit...

A propòsit d'açò, el proper divendres dia 8 de maig, a les 11.00 h., en el seminari que organitza el departament d'Història Medieval estarà Elisabeth Crouzet-Pavan, per a parlar-nos de "L'historiographie du Moyen Age aujourd'hui en France: approches critiques"