Miranduolo

Ferran Esquilache
Era un menut assentament camperol a la Toscana quan va nàixer al segle VII, i va acabar sent un castell feudal. Miranduolo és, sens dubte, una bona oportunitat per a estudiar arqueològicament l’aparició del feudalisme, ara a l’abast de tothom gràcies a la xarxa.

El jaciment es troba en el municipi de Chiusdino, a la província de Siena, i per tant a la Toscana. El projecte d’excavació va nàixer a finals dels 90, quan una prospecció per a fer la carta arqueològica de Siena va individualitzar el jaciment del castell de Miranduolo, documentat aleshores per les fonts escrites a principis del segle XI. Però no va ser fins el 2001 que va començar la primera de les campanyes d’excavació, les quals han continuat anualment i ininterrompuda fins al 2009, amb uns excel·lents resultats. De fet, diversos incendis al llarg dels segles van segellar les diverses etapes evolutives del jaciment, de manera que això ha facilitat la distinció estratigràfica, acompanyat de datacions per C14.

Vista aèria del jaciment

Amb tot, com ja vaig explicar fa poc en un altre post, el que caracteritza aquesta excavació, i per això se’n parla en Harca, és que a través del seu web podem conéixer un resum per escrit amb fotografies del que es va trobar en tots i cadascun dels dies en els quals s’ha excavat, des del primer dia fins a l’últim. Tot acompanyat amb un GIS de tota l’excavació que situa cadascuna de les troballes al seu lloc, distingides per etapes històriques i per campanyes arqueològiques. A més a més, tots i cadascun dels edificis excavats, de totes les èpoques, disposen d’un resum de les troballes i les interpretacions, acompanyat de fotografies específiques, plànols i reconstruccions. També es posen a la lliure disposició del lector les anàlisis arqueobotàniques, els estudis del territori, i la documentació escrita disponible, a banda d’altres moltes coses. És obi que per a fer aquest web s’han deixat de banda molts dels mals usos d’alguns arqueòlegs, en general recelosos de les seues troballes, tot i que no necessariament això vol dir que al web estiga tot. Així i tot, la transparència arriba al punt que es van filmar les reunions d’interpretació de l’equip d’arqueòlegs de la campanya del 2008, actualment penjades a la xarxa, encara que quede al vostre juí el nivell de representació que puga haver-hi als vídeos.


Reconstrucció de Miranduolo cap al segle IX

En definitiva, resumint molt, allò que les excavacions han mostrat fins ara és l’assentament d’un grup de camperols cap a la meitat del segle VII -al voltant de les 25 cabanyes-, els quals combinaven l’activitat agrària amb la metal·lúrgica, fruit de l’extracció de mineral a la vall de Merse. Cap al segle IX s’observa una reorganització de l’espai, amb l’aparició d’una casa principal i una tanca de pals defensiva que envoltava el conjunt, la qual cosa ha estat interpretada pels arqueòlegs com una hacienda curtense. És a dir, l’aparició d’una família dominant que controlava els magatzems i l’activitat industrial. Cap a la segona meitat del segle X hi va haver un incendi, i la zona es va reestructurar amb la construcció de murs més sòlids i un nou edifici principal. Al 1004 Miranduolo apareix per primera vegada esmentat a la documentació escrita, i ho fa com a “castell”, referint-se precisament a aquest nou edifici, ja que arqueològicament pareix demostrat que només es va construir en pedra ben avançat el segle XI, després d’un nou incendi violent. Estarà ocupat, a partir d’ara, per un senyor territorial, que empra el castell com a residència. Destruït de nou a la primera trentena del segle XII per un incendi durant un setge arran d'una guerra (probablement en 1133), es va abandonar momentàniament a causa de disputes jurisdiccionals. Comprat i reconstruït com un palau per la família Cantoni al segle XIII per a consolidar la seua pujança econòmica a un burg proper, va passar posteriorment per diverses mans, fins que es va abandonar definitivament al segle XIV quan ja només era una granja.
Comptat i debatut, el que s’ha vingut a demostrar arqueològicament és que el castell feudal va estar precedit, al mateix emplaçament, per un assentament camperol en època altmedieval, seguit d'un domini en època carolíngia, la qual cosa ve a revisar en certa manera, com ja s'apuntava no fa molt, el procés històric de l’incastellamento a la Toscana, i a Europa occidental en general.


Reconstrucció de Miranduolo cap al segles XI-XII

De tot plegat podeu informar-vos a la publicació conjunta, editada per Marco Valenti, Miranduolo in alta val di Merse (Chiusdino, Siena). Archeologia di un sito di potere del Medioevo toscano, Florència, 2008 (l'index ací). Mentrimentres ens podem conformar amb la magnífica periodització realitzada en els següents vídeos divulgatius (en italià, és clar), amb major nombre de detalls, a través de fotografies i reconstruccions artístiques, per boca del mateix director de l’excavació.


Els orígens de MiranduoloMiranduolo al segle VIIIMiranduolo al segle IXMiranduolo al segle XMiranduolo als segles XI i XIIMiranduolo als segles XII i XIII
Miranduolo als segles XIII i XIV