Presentació d'ARDIT Cultures Medievals

Autor convidat
Pau Castell
Universitat de Barcelona

El passat dijous 22 de març de 2012 tenia lloc a la Sala Gran de la Facultat de Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona la presentació oficial d'ARDIT (Associació de Recerca i Difusió Interdisciplinària en Cultures Medievals). Es tractava de la culminació d'una feina de mesos, duta a terme per un conjunt d'estudiants predoctorals procedents de disciplines diverses però amb un punt en comú: el desig de treballar conjuntament per superar els límits que sovint ens imposa el món acadèmic i per contribuir a la recerca i difusió del passat medieval des d'una perspectiva interdisciplinària.

Presentació d'ARDIT a la Universitat de Barcelona

ARDIT Cultures Medievals neix a l'empara de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) i del Màster en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona, els quals garanteixen un suport institucional de gran importància per al futur de la nostra associació. Al mateix temps, des d'un primer moment hem comptat amb el reconeixement i el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i del Centro Superior de Investigaciones Científicas-Institució Milà i Fontanals. Aquest recolzament institucional (que per desgràcia no sol ser habitual en associacions de caire predoctoral), se suma a la il·lusió i la capacitat de treball dels membres d'ARDIT, i ens anima a plantejar de bon principi uns objectius força ambiciosos, que mirarem d'explicar a continuació.

Abans però, no voldríem començar sense agrair a la gent d'Harca, els nostres veïns del sud, la possibilitat de donar-nos a conèixer a través del seu blog, punt de referència i d'inspiració per a associacions com la nostra, i amb qui sens dubte compartim el desig d'obrir espais de treball i reflexió sobre el passat medieval. Dit això, i com diria tot bon revoltat medieval davant la manca de forment: anem al gra.

Objectius i projectes en curs

Els objectius d'ARDIT Cultures Medievals se centren principalment en la coordinació de projectes i activitats de formació, recerca i difusió tant per a especialistes com per al públic en general, enfocades a la carrera investigadora i al coneixement de l'època medieval. En els pocs mesos de vida de l'associació, comptem ja amb diverses activitats dutes a terme amb força èxit per part dels membres d'ARDIT, i que permeten fer-nos una idea de la dinàmica que esperem mantenir en els propers anys.

Així, destaca en primer lloc l'organització de les 1es Jornades ARDIT de Networking en Recerca Interdisciplinària, celebrades el 23 de març de 2012 a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquestes jornades preteníem oferir un espai als investigadors predoctorals per a exposar els seus projectes de recerca, potenciant el contacte entre estudiants de disciplines diverses i afavorint l'establiment de sinergies i espais de col·laboració entre les diferents línies d'investigació. L'èxit de les jornades, que ens ha fet plantejar l'organització de noves edicions amb el mateix format de manera regular, va anar acompanyat de la constatació d'un fet d'altra banda previsible: la necessitat de superar les barreres pròpies d'una determinada concepció de la carrera investigadora, potenciant el treball col·laboratiu i l'intercanvi de coneixements entre aquelles persones que ens dediquem a l'estudi del passat medieval.

networking

En aquesta mateixa línia, s'estan duent a terme des d'ARDIT una sèrie d'activitats de formació dirigides als membres de l'associació. Treball en arxiu, visites d'arxius i biblioteques monàstiques (sovint vedades als investigadors), ús de l'anglès en el context acadèmic, utilització de les TIC en la investigació o tallers per aprendre a exposar en públic, són només algunes de les propostes en les que estem treballant actualment. A tall d'exemple, el passat mes de febrer tingué lloc una sessió formativa sobre l’avaluació i indexació de revistes científiques impartida a les aules del CRAI de la Facultat de Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

Però d'entre tots els projectes endegats fins ara des d'ARDIT, potser el més ambiciós i el que més il·lusions (i hores de feina) ens ha aportat és l'organització del 1r Congrés Internacional ARDIT de Medievalistes Predoctorals, que se celebrarà a Barcelona del 14 al 16 de novembre de 2012. Aquest congrés, que porta per títol “Els espais del coneixement: aproximació interdisciplinària al pensament medieval”, té com a objectiu ser un punt de trobada entre investigadors predoctorals per donar a conèixer recerques innovadores procedents d'àmbits diversos i complementaris, com ho són la història, la filosofia, la història de l'art o la filologia, i compta amb el suport de l’IRCVM, el Màster en Cultures Medievals de la UB, la Societat Catalana de Filosofia vinculada a l’Institut d’Estudis Catalans, i el CSIC. Cal destacar que una de les ponències invitades anirà a càrrec d'un dels nostres amics del sud i membre d'Harca, Vicent Baydal, una raó més per animar-vos a participar-hi (el call for papers estarà obert fins al 20 de juny.

Estructura i funcionament d'ARDIT

La creació d'aquesta associació arrenca de l'experiència viscuda durant els cursos de màster i doctorat per un grup d'estudiants vinculats a la Universitat de Barcelona, procedents del camp de la Història, la Filosofia, la Filologia i la Història de l'Art. La voluntat d'establir un contacte i un intercanvi permanent entre les nostres respectives investigacions, de compartir i fer-nos costat en els entrebancs i la desorientació pròpia del món predoctoral i, en definitiva, les ganes de fer coses més enllà dels límits que ens imposava la pròpia institució universitària, ens van animar a tirar endavant aquest projecte. A dia d'avui, aquell grup de 16 estudiants conformen la Junta Directiva de l'Associació, renovable cada dos anys de manera democràtica entre la totalitat dels membres.

Els requisits per a esdevenir membre d'ARDIT es limiten a ser estudiant predoctoral de qualsevol disciplina relacionada amb el món medieval i haver tingut alguna vinculació bé amb l’IRCVM, bé amb el màster en Cultures Medievals de la UB. És a través de reunions periòdiques de la Junta, obertes a la resta de membres (amb dret a veu), que es planifiquen i s'organitzen les diverses activitats i projectes de l'associació. Com veieu, les activitats no són poques i, en conseqüència, les reunions, tampoc. A banda dels membres de dret, l'associació compta també amb l'estatus “Amics d'ARDIT”, vehiculat a través de les xarxes socials.

Precisament, el tema de les xarxes socials és un element essencial pel que fa al funcionament i la projecció de l'associació. Diversos membres d'ARDIT conformen la comissió tecnològica, encarregada entre altres coses de gestionar les diferents plataformes digitals que garanteixen la nostra presència a la web. Així, a banda de la web de l'associació, ARDIT Cultures Medievals compta també amb un espai facebook actualitzat diàriament amb contingut referent al món medieval, tant pel que fa a la recerca com a la difusió, esdevenint una eina molt útil per a mantenir-se al dia dels esdeveniments més destacats a casa nostra i a l'estranger. Per altra banda, ARDIT compta també amb un espai twitter, per seguir l'activitat de l'associació en present continu. Finalment, comptem també amb una plataforma de tipus més desenfadat, l'espai tumblr, on podeu trobar diàriament cites, imatges o efemèrides relacionades amb el món medieval o seguir les aventures de la nostra mascota, la Vicenteta, inspirada en una gàrgola de la llotja de València i sorgida de la mà de l'artista, i membre d'ARDIT, Laura de Castellet.

Vicenteta

Plans de futur

Engrescats per la bona rebuda de l'associació i amb ganes de seguir tirant projectes endavant, ens plantegem una sèrie de línies de treball de cara al futur.

Per una banda, esperem seguir organitzant sessions formatives per als membres de l'associació, així com activitats destinades a la recerca i difusió del passat medieval. Entre aquestes, destaca la iniciativa dels anomenats “Seminaris en tàndem”. Es tracta d'una sèrie de seminaris oberts al públic universitari i en els quals dos estudiants predoctorals aborden un tema concret des de les seves vessants respectives. Després de les seves intervencions, la segona part de la sessió pren la forma d'un debat a tres bandes entre el públic i els ponents. L'èxit d'una experiència similar duta a terme a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, ens anima a tirar el projecte endavant tot esperant fomentar el debat entre la comunitat universitària i consolidar les capacitats comunicatives dels investigadors/es predoctorals. Així mateix, des d'ARDIT Cultures Medievals esperem col·laborar en el Seminari d'Estudis Doctorals que des de fa uns anys organitza la Institució Milà i Fontanals (CSIC) a Barcelona.

Per altra banda, esperem establir contactes amb altres associacions similars tant de l'àmbit nacional, com estatal i internacional, fidels a la idea d'anar establint complicitats i trencant unes barreres cada cop més inútils en el camp de la investigació.

***

L'experiència que suposa la creació i posada en marxa d'una associació com ARDIT ens ha permès d'una banda comprovar la necessitat i els avantatges de treballar conjuntament en el món de la investigació predoctoral, i de l'altra ens ha demostrat un cop més que no hi ha límits davant la suma d'esforços i voluntats de gent diversa però amb un punt en comú: la passió pel passat medieval. Després d'incomptables hores de feina, de reunions maratonianes, d'enfrontaments inacabables amb la sacrosanta burocràcia i de petites alegries que poca gent fora del nostre àmbit entén (com quan el Paul Freedman se'ns afegeix com a “amic” a la nostra pàgina del facebook), avui podem dir finalment que ARDIT Cultures Medievals és ja una realitat de la que ens sentim més que orgullos@s i a la que us invitem a participar. En aquesta línia, ens afegim al crit d'Harca! tot esperant fer-lo extensiu a totes aquelles persones interessades en la recerca, la reflexió i la difusió en l'àmbit dels estudis medievals.

Harca, Harca! Sigueu Ardits!

Nota del Grup Harca: Aquest post és una col·laboració d’un autor convidat, a qui públicament agraïm el seu esforç, i el de tota l’associació a la que representa.